woensdag, 28. juli 2010 - 10:25 Update: 08-07-2014 1:03

Lager opgeleiden meest getroffen door crisis

Maastricht

De werkloosheid onder gediplomeerde schoolverlaters is vorig jaar gestegen naar 6,4%, terwijl dat in het meetjaar 2008 nog 4,5% was. Met name uitstromers vanuit de sector economie op MBO- en HBO-niveau vinden moeilijk een passende baan, evenals de lageropgeleiden.

In de gezondheidszorg is het daarentegen op MBO-, HBO- én universitair niveau het makkelijkst een passende baan te vinden. Dat en meer blijkt uit het rapport ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2009’, van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht.

Het ROA voert dit onderzoek jaarlijks uit. Dit rapport gaat over de gediplomeerde schoolverlaters van het schooljaar 2007/2008 die eind 2009 werden geënquêteerd. Van de bijna honderdduizend benaderde uitstromers reageerde 30%. Het is de eerste groep schoolverlaters die onderzocht is sinds het uitbreken van de economische crisis. De resultaten hebben betrekking op de volle breedte van het onderwijs: VMBO, voltijds MBO (BOL), MBO ‘leren en werken’ (BBL), HAVO, VWO, HBO en WO.

De werkloosheid onder gediplomeerden van MBO-BOL verdubbelde sinds de vorige meting, van 5% naar 10%. Van de gediplomeerden van MBO-BOL-opleidingen niveau 1 was zelfs dertig procent eind vorig jaar werkloos in plaats van schoolgaand (niveau 1 is formeel gezien geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt). Onder gediplomeerden van MBO-BBL steeg de werkloosheid van 1% naar 3%, onder afgestudeerden van het HBO van 4% naar 6% en onder afgestudeerden van het WO van 4% naar 5%. Met name onder afgestudeerden in de sectoren economie en techniek steeg de werkloosheid bovengemiddeld. Deze sectoren zijn doorgaans het meest conjunctuurgevoelig. Tegen het conjunctuurverloop in, is de werkloosheid onder de afgestudeerden van de HBO sector landbouw afgenomen. Behalve dat jongeren moeilijker passend werk vinden, krijgen ze ook minder snel een vaste aanstelling.

Schoolverlaters die wonen in Groningen en Friesland zijn relatief het vaakst werkloos. Wat het werkloosheidspercentage betreft, kunnen schoolverlaters het beste in Drenthe, Utrecht of Noord-Brabant wonen.
Categorie:
Tag(s):