dinsdag, 30. maart 2010 - 20:19

'Langer doorwerken is onverminderd belangrijk'

Den Haag

In een reactie op de aanbeveling van de Taskforce DeeltijdPlus zegt minister Donner va Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat langer doorwerken onverminderd belangrijk is.

'Er is een duidelijke trend zichtbaar dat de arbeidsmarkt na de economische crisis aan zal trekken. Dan zal blijken dat iedereen nodig is. Om die reden heeft het kabinet eerder al maatregelen genomen om de arbeidsparticipatie te bevorderen en langer werken te stimuleren', aldus Donner.

Zo heeft het kabinet voorgesteld de AOW leeftijd te verhogen. Daarnaast is een Doorwerkbonus in het leven geroepen om mensen na hun 62 ste te stimuleren langer door te werken. Binnenkort komt de minister met een voorstel voor een wederzijdse scholingsaanspraak voor werkgevers en werknemers. Ook heeft het kabinet maatregelen genomen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat mensen goed opgeleid zijn en op de arbeidsmarkt aan de slag blijven.

Minister Donner gaat alle toezeggingen van de Sociale Partners die tijdens de slotbijeenkomst zijn gedaan, monitoren en aanbieden aan de Tweede Kamer. Ook gaat zijn departement als werkgever de mogelijkheden voor zijn medewerkers om flexibel te werken, verruimen.
Provincie:
Tag(s):