donderdag, 22. april 2010 - 15:30

Leek gaat overbevolking verkeersborden aanpakken

Leek

De gemeente Leek heeft plannen om het overaanbod aan verkeersborden aan te pakken. Uitgangspunt hierbij is dat een minimum aantal borden de attentiewaarde van de verkeersborden vergroot.

De gemeente heeft in de afgelopen maanden de verkeersborden geïnventariseerd. Deze inventarisatie moet er toe leiden dat duidelijk wordt welke borden waar geplaatst zijn en geeft ook inzicht in de borden die in de loop der tijd overbodig zijn geworden. Tot slot biedt de inventarisatie de mogelijkheid om de bebording in een beheerprogramma op te nemen.
Provincie:
Tag(s):