vrijdag, 12. februari 2010 - 11:30

Leek is in de race voor de titel 'De Klimaatvriendelijkste Gemeente van Nederland'

Leek

De gemeente Leek is in de race voor de titel 'De Klimaatvriendelijkste Gemeente van Nederland'. De Provinciale Milieufederaties en COS Nederland hebben met behulp van de lokale duurzaamheidsmeter het klimaat- en energiebeleid van Nederlandse gemeenten tegen het licht gehouden. De gemeente Leek komt als één van de best scorende gemeenten uit de bus.

De onderzoekers hebben o.a. gekeken of gemeenten een actueel klimaat- en energieplan hebben, of ze geld vrijmaken voor energiebesparing en voorlichting aan burgers en bedrijven, wat ze doen aan duurzame mobiliteit en het gebruik van duurzame energie. Ook is de bedrijfsvoering onder de loep genomen, dus wat doet de gemeente zelf in haar kantoren aan energiebesparing en wordt groene stroom gebruikt?

De bekendmaking van 'De Klimaatvriendelijkste Gemeente van Nederland' is op maandag 1 maart 2010 in ’s Hertogenbosch. Tijdens een miniconferentie, waarvoor een select gezelschap met de best scorende gemeenten is uitgenodigd, wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt en gehuldigd.
Provincie:
Tag(s):