vrijdag, 16. april 2010 - 16:30

Leerlingen krijgen betere doorstroommogelijkheden

Den Haag

Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen meer mogelijkheden om door te stromen naar hogere niveaus en worden zodoende beter in staat te gesteld om diploma’s ‘te stapelen’. Daarmee heeft de ministerraad op voordracht van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag ingestemd.

Hiervoor is het Besluit samenwerking VO-BVE over verruiming van doorstroom- en stapelmogelijkheden in het voortgezet onderwijs gewijzigd. Het nieuwe besluit treedt per 1 augustus 2010 in werking.

Voor de meeste leerlingen biedt het huidige onderwijsstelsel voldoende mogelijkheden om in bezit te komen van het juiste diploma voor een passende vervolgopleiding.

Het komt echter voor dat enkele leerlingen niet direct de juiste schoolkeuze maken, veranderen van richting of uiteindelijk volwassenonderwijs volgen.

Om laatbloeiers voldoende kansen te geven om alsnog het juiste diploma te halen heeft Van Bijsterveldt bestaande knelpunten opgeheven. Op die manier verwacht zij schooluitval verder terug te dringen.

In het vervolg kunnen leerlingen een tweede vmbo-diploma halen. Scholen worden hierin volledig bekostigd. Talentvolle derdejaars vmbo-leerlingen die willen overstappen naar havo 4 krijgen niet meer te maken met aanvullende toelatingseisen.

Leerlingen die zijn gezakt en uiteindelijk naar volwassenonderwijs (vavo) gaan, krijgen voortaan een volledige vergoeding voor gratis schoolboeken. Daarnaast krijgen minderjarige havo-leerlingen die niet meer in het reguliere onderwijs hun diploma kunnen halen de mogelijkheid om dit via het volwassenonderwijs alsnog te doen.

Van Bijsterveldt is verheugd met de instemming van de ministerraad. “Elk talent verdient een kans en soms een tweede kans. Voldoende doorstroommogelijkheden vergroten het succes in het vervolgonderwijs. Leerlingen moeten worden uitgedaagd om het uiterste uit zichzelf te halen. En daarin worden leerlingen nu nog beter ondersteund”, aldus de staatssecretaris Van Bijsterveldt.
Provincie:
Tag(s):