woensdag, 17. maart 2010 - 15:23

Leerlingen krijgen meer uren onderwijs

Den Haag

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben in het schooljaar 2008-2009 aanzienlijk meer onderwijstijd gekregen dan in het schooljaar daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ruim tweederde (68%) van alle scholen heeft voldoende onderwijstijd gerealiseerd. Het gemiddelde aantal gerealiseerde uren is zelfs vijftig uur hoger dan de nieuwe norm van 1000 uur. “Leerlingen hebben recht op voldoende lessen van goede kwaliteit. De strenge aanpak werpt zijn vruchten af. Laten we deze stijgende lijn doorzetten”, aldus Van Bijsterveldt.

De afgelopen jaren is veel discussie geweest over de onderwijstijd na klachten van ouders en leerlingen over te hoge lesuitval op scholen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft destijds een onafhankelijke commissie om advies gevraagd over de onderwijstijd. Dat advies wil ze integraal overnemen. Vooruitlopend op de aanpassing van de wet heeft de staatssecretaris de lesurennorm alvast vastgesteld op 1000 uur per jaar.

Veel meer scholen zijn in staat gebleken om deze lesurennorm te realiseren. Zelfs op basis van de oude te hoge lesurennorm van 1040 uur is er sprake van een positieve ontwikkeling. Ter vergelijking, in schooljaar 2006 — 2007 voldeed slechts 7% van de scholen aan de oude norm, in 2007 — 2008 was dat 28%. In schooljaar 2008 — 2009 is dit gestegen naar 43%.

De bevindingen van de Inspectie zijn ook op het gebied van de kwaliteit hoopvol. Op alle onderzochte scholen die nieuwe onderwijsactiviteiten aanbieden is met de verschillende belanghebbenden, waaronder leerlingen en ouders, gesproken over de manier waarop de onderwijstijd kwalitatief wordt ingevuld: zinvol, inspirerend en uitdagend. Ook is bij het besluit om nieuwe onderwijsactiviteiten aan te bieden steeds de mening van de belanghebbenden over de zinvolheid daarvan betrokken.

Alle scholen die niet aan de norm hebben voldaan zijn onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie gesteld; volgend jaar zal de inspectie de gerealiseerde onderwijstijd op die scholen weer onderzoeken. Bij scholen die meer dan 75 uur te weinig onderwijstijd hebben gerealiseerd, wordt de bekostiging gekort.

De staatssecretaris is van mening dat de scholen inmiddels voldoende tijd hebben gekregen om aan de norm te voldoen. “Ik verwacht dat alle scholen vanaf dit schooljaar de nieuwe urennorm gaan halen”, stelt de staatssecretaris.
Provincie:
Tag(s):