zaterdag, 30. januari 2010 - 13:16

Leerlingen moeten steeds vaker loten voor middelbare school

Als er zich te veel kinderen uit groep 8 bij een middelbare school aanmelden, gaan scholen steeds vaker over tot loting. Dit maakt NRC Handelsblad vandaag bekend.

Niet alleen gymnasia loten, maar opvallend genoeg ook mavo-afdelingen die samen met een havo/vwo-afdeling een scholengemeenschap vormen.

In 2008 bepaalde de rechter dat bij het Stedelijk Gymnasium geloot mocht worden. Sindsdien vindt loting in dichtbevolkte gebieden op grote schaal plaats, aldus de NRC.

Komende week begint de Citotoets. Het is nu de vraag of de kinderen die een goede toets maken ook kunnen worden toegelaten op de school van hun keuze.

In grote steden zoals onder meer Den Haag, Amsterdam en Haarlem mogen kinderen zich maar op één middelbare school inschrijven. Als ze daar worden uitgeloot, belanden ze automatisch op een school waar te weinig aanmeldingen zijn binnengekomen. Deze scholen liggen soms ver van huis of het zijn scholen waar de mogelijkheid om 'af te zakken' naar een lager niveau bestaat, alsdus de NRC.

Sinds de onderwijsinspectie in 1998 ouders is gaan informeren over de kwaliteit van de verschillende scholen, is de concurrentie tussen de middelbare scholen verhard. Er is een tweedeling ontstaan tussen scholen: scholen die blij zijn met elke leerling en scholen die de toestroom van leerlingen niet aankunnen.
Populaire scholen die niet loten, kunnen dit doen omdat zij genoeg ruimte hebben voor extra klassen.

De meeste scholen hoeven niet te loten omdat er zich níét te veel kinderen inschrijven.
Provincie:
Tag(s):