dinsdag, 4. mei 2010 - 13:11

Leeuwarden stelt 240.000 euro beschikbaar voor bewonersideeën

Leeuwarden

Het college van b. en w. van Leeuwarden stelt in 2010 voor de wijken Aldlân-West, Westeinde, de Wielenpôlle en voor de dorpen Wirdum en Swichum in totaal 240.000 euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven.

In het project Wijkidee kunnen bewoners een Wijkwaardebon verzilveren, waarmee ze hun Wijkidee kunnen (laten) uitvoeren. Het gaat hierbij om ideeën die de leefbaarheid in hun dorp, wijk, buurt of straat verbetert en de sociale samenhang bevordert. Het Adviesplatform Wijkidee, bestaande uit vertegenwoordigers van de betreffende wijkpanels, adviseert b. en w. over de toekenning van Wijkwaardebonnen. Leeuwarden krijgt het geld voor het project van het ministerie van VROM/WWI.

Op dit moment werken bewoners van de wijken Camminghaburen, Huizum-West, Bloemenbuurt/Oldegalileën, Aldlân-Oost, Nylân, Bilgaard en Valeriuskwartier aan de uitvoering van ongeveer zeventig wijkideeën die betaald worden uit het budget voor 2008/2009. Er zijn bijvoorbeeld ruim tien bewonersgroepen aan de slag met het (her)inrichten van speelplekken in hun buurt en vier wijkpanels realiseren een voetbalkooi.

In Bilgaard maken schoolkinderen een kinderkrant. In Nijlân organiseren bewoners een buurtvolleybaltournooi en een bungee-roeiwedstrijd tussen buurten. In drie wijken komen buitenkunstwerken. Bewoners gaan nestkasten en een zwaluwtil plaatsen, richten een wandelroute in en organiseren twee kunstprojecten met kinderen in de wijk.
Provincie:
Tag(s):