donderdag, 11. februari 2010 - 13:05

Legionellabacterie in Sportcomplex Garderen

Barneveld

De gemeente Barneveld heeft in de douche- en kleedruimten van het sportcomplex aan de Hogesteeg in Garderen een niet-ziekmakende variant van de legionellabacterie aangetroffen.

De gemeente Barneveld heeft direct vertegenwoordigers van de voetbalvereniging op de hoogte gesteld. Het sportcomplex is tijdelijk gesloten. De gemeente Barneveld spoelt morgen (vrijdag 12 februari 2010) het volledige watersysteem chemisch en thermisch door. Uit voorzorg worden de doucheruimten tot nader order afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe de bacterie in het watersysteem terecht is gekomen. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

De gemeente Barneveld beschikt voor het preventief tegengaan van een te hoge legionella-concentratie in waterinstallaties van doucheruimten bij gemeentelijke gebouwen over een Beheersplan legionella preventie. Dit betekent, dat onder meer de watervoorzieningen en -leidingen regelmatig worden geïnspec-teerd en doorgespoeld. Daarnaast vindt ook regelmatig een meting plaats waarin de concentratie aan legionella wordt gemeten. Het ministerie van VROM hanteert daarvoor normwaarden. Als de meetwaarden daarboven uitkomen, is de standaardprocedure dat uit voorzorg de waterinstallatie wordt gereinigd. In Barneveld is deze week op het sportcomplex aan de Hogesteeg in Garderen een te hoge waarde geconstateerd.

De gemeente Barneveld laat morgen – vrijdag 12 februari 2010 – de doucheruimten volgens de wettelijke voorschriften chemisch en thermisch reinigen. In juli 2009 is het watersysteem van het Sportcomplex Garderen voor de laatste keer gecontroleerd. Er is gebleken dat de normwaarde is overschreden en dat maatregelen nodig zijn. Het gaat overigens om de niet-ziekmakende variant. Dat betekent volgens Aquative, het bedrijf dat voor de gemeente Barneveld de legionella controles uitvoert, dat er géén gevaar voor de volksgezondheid bestaat ook als in de afgelopen periode drinkwater is genuttigd. Wel moet het complete koud- en warmwatersysteem van het Sportcomplex Garderen thermisch worden doorgespoeld. Om geen enkel risico te lopen, wordt het systeem door de gemeente Barneveld óók chemisch gereinigd.

De werkzaamheden aan het leidingsysteem worden morgen uitgevoerd. Daarom kunnen vanaf vandaag en de komende dagen géén sport- en/of doucheactiviteiten op het Sportcomplex Garderen plaatsvinden. De douches en de waterinstallatie van het sportcomplex zijn pas weer bruikbaar, nadat opnieuw monsters zijn genomen en de waarden niet meer worden overschreden. De uitslag van de monsters wordt over circa 10 dagen verwacht. Dat betekent dat op zijn vroegst de doucheruimten per 22 februari 2010 weer kun-nen worden gebruikt.

Hoewel het gaat om een nietziekmakende variant en een preventieve maatregel van de gemeente, kunnen mensen zich ongerust maken over de gevolgen voor de gezondheid. Het is goed om te weten dat de bacterie alleen na inademing eventueel tot een besmetting leidt. Ook het drinken van met legionella besmet water levert geen riscico op.

Eventuele ziekteverschijnselen worden niet van mens tot mens overgedragen. De bacterie kan tot 18 dagen nadat iemand van de doucheruimte gebruik heeft gemaakt, eventueel ziekteverschijnselen veroorzaken. Die kans is echter zeer klein. De ziekteverschijnselen lijken op een longontsteking. Mensen die klachten hebben, kunnen contact opnemen met hun huisarts.

De gemeente Barneveld heeft vanmorgen de voorzitter van de plaatselijke voetbalclub geïnformeerd over de aangetroffen bacterie en de maatregelen die de gemeente neemt.
Provincie:
Tag(s):