woensdag, 12. mei 2010 - 17:12

Leistenen uit Stationsplein

Hengelo

Meer bomen is één van de uitgangspunten van het nieuwe ontwerp voor het Stationsplein in Hengelo. Om te kunnen bepalen waar de bomen kunnen komen, moet de gemeente weten waar de kabels en leidingen precies liggen.

Op maandag 17 mei verwijdert de gemeente daarom op een aantal plekken leistenen van het Stationsplein. Pas daarna kan het ontwerp voor het plein definitief gemaakt worden.

Het Stationsplein is nu geen goed visitekaartje voor Hengelo. Gemeente Hengelo wil daar graag verandering in brengen. Samen met het projectbureau Hart van Zuid, NS en ProRail heeft de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt voor een heel nieuw plein waar het prettig verblijven is.

Op dit moment leggen de partijen de laatste hand aan het nieuwe ontwerp. Halverwege 2010 neemt het college van B en W een beslissing over het plan én de benodigde financiële middelen om het uit te voeren.

Proefsleuven graven
De gemeente haalt een aantal leistenen weg en graaft op die plekken proefsleuven. Deze plekken schermt de gemeente af met hekken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor het pinksterweekeinde afgerond.

Na afloop van de werkzaamheden komen de leistenen niet terug. Er komen zogenoemde proefvakken. De gemeente bestraat de lege plekken met het materiaal dat ze (mogelijk) bij de nieuwe inrichting gebruikt. Dit helpt de partijen bij het maken van een definitieve materiaalkeuze.

Vernieuwd Stationsplein
Het Stationsplein moet een aangenaam verblijfsgebied worden. In het nieuwe ontwerp is daarom ruimte vrijgemaakt voor veel groen en water. De gemeente past de bestrating aan en plaatst banken op het plein waar mensen comfortabel op kunnen zitten.

Ook het busstation krijgt een andere inrichting, zodat het busstation ook toegankelijk is voor minder validen. Het voorlopige ontwerp is tot stand gekomen mede dankzij de inbreng van omwonenden, omliggende bedrijven en belangengroepen. Eind december 2009 is het voorlopige ontwerp gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst.

Planning
De gemeente en het projectbureau Hart van Zuid moeten het ontwerp op een aantal punten nog verder uitwerken. Ze zijn nu nog bezig met de technische uitwerking en de keuze voor straatmeubilair.

Wanneer het ontwerp klaar is, presenteren de partijen het ontwerp aan omwonenden, omliggende bedrijven en belangenroepen. Afhankelijk van de besluitvorming van het college van B en W gaat het Stationsplein eind dit jaar grondig op de schop.
Provincie:
Tag(s):