woensdag, 17. maart 2010 - 17:17

Lentekriebels in Amsterdam

Amsterdam

Amsterdamse scholen nemen deel aan landelijk project relationele en seksuele vorming voor basisscholen vanaf groep 1.

Volgende week doen in Amsterdam zeven scholen mee aan het landelijke project ‘Week van de Lentekriebels’ van de Rutgers Nisso groep. Landelijk doen 350 scholen mee. Tijdens deze week wordt van de kleuters tot groep acht lesgegeven over relaties en seksualiteit. De GGD ondersteunt de scholen bij dit project.

De basis voor gezonde en veilige relaties wordt gelegd lang voordat er van relatievorming of seksueel contact sprake is. Het zelfbeeld en seksuele waarden en normen worden namelijk op jonge leeftijd gevormd.

Bij lessen over relaties en seksualiteit gaat het vooral over de lichamelijke, emotionele en psychosociale ontwikkeling van kinderen, relatievorming, weerbaarheid, gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes en respect.

Lessen
De meeste lessen die gegeven worden in de Week van de Lentekriebels komen uit het lespakket Relaties & Seksualiteit van de Rutgers Nisso groep.

In de onderbouw gaan de lessen over lichaamskenmerken, het beeld van jezelf en van anderen, verschillen en overeenkomsten, over het verschil tussen jongens en meisjes, over vriendschap en verliefdheid, met wie je woont en over prettige en niet-prettige aanrakingen. En natuurlijk over hoe je geboren wordt.

In de bovenbouw kunnen lessen gaan over veranderingen in de puberteit, versieren, relaties, rol van de seksen, daten op internet, homoseksualiteit, voorbehoedmiddelen en seksueel misbruik. De lessen worden aangepast aan de belevingswereld en leeftijd van de kinderen en worden gegeven op een manier die past binnen de visie/identiteit van de school.
Provincie:
Tag(s):