dinsdag, 12. januari 2010 - 13:34

Lichte drinker is gelukkiger

Rotterdam

Mensen die af en toe alcohol drinken zijn gelukkiger dan geheelonthouders. Dat blijkt uit de eerste resulaten van het langlopende onderzoek de Gelukswijzer van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar geluk. In dit onderzoek wordt breed gekeken naar geluk.

Gemiddeld genomen scoorden deelnemers aan de gelukswijzer een 7.5 op de vraag of ze gelukkig waren het afgelopen jaar. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. Opvallend hierbij is dat deelnemers die een beetje drinken gelukkiger zijn dan deelnemers die helemaal niets drinken.

Deelnemers die 1 tot 2 dagen in de week 2 of meer glazen alcohol drinken scoren gemiddeld een 8, terwijl geheelonthouders blijven steken op een 7.5. Deelnemers die minstens 3 dagen per week 2 of meer glazen drinken zijn ongelukkiger en komen uit op een 6.6. Hierbij werd gecorrigeerd voor een aantal demografische en economische factoren zoals geslacht, leeftijd, leefsituatie, opleidingsniveau en inkomen.

Dagelijkse levensstijl en plezier

Deelnemers aan de gelukswijzer vullen ook een geluksdagboek in, waarbij ze aangeven wat voor dagelijkse activiteiten ze uitvoeren en hoe prettig ze zich voelen. Het voordeel hierbij is dat deelnemers een heel precies beeld krijgen van hun dagelijkse ervaringen en emotionele reacties hierop. Opvallend is dat matige drinkers zich vooral prettiger voelen in situaties waarin ze ontspanning zoeken bij vrienden of familieleden in vergelijking tot geheelonthouders.

Op termijn zal nog moeten blijken of matige drinkers langer gelukkig blijven dan geheelonthouders. Hiervoor zal periodiek het drankgebruik alsmede het geluk van deelnemers in kaart worden gebracht. Ook zal verder onderzoek moeten plaatsvinden naar de achterliggende redenen van drankgebruik bij deelnemers. Tenslotte is ook de afweging tussen geluk en fysieke gezondheid van belang. Uit ander onderzoek bleek immers al dat matig alcoholgebruik de kans op cardiovasculaire aandoeningen vermindert.
Categorie:
Tag(s):