vrijdag, 5. maart 2010 - 9:44

Limiet rapen kievitseieren bijgesteld

Het maximale aantal kievitseieren dat dit jaar tijdens het ‘ljipaaisykjen’ mag worden meegenomen door ‘aaisikers’ wordt bijgesteld van 6.431 naar 5.939 stuks. Het College van Gedeputeerde Staten heeft de ontheffing van de Bond Friese Vogelwachten (BF-VW) voor het zoeken en rapen van kievitseieren op dit punt aangepast.

Reden voor dit besluit is een verzoek van Faunabescherming eerder deze week om nieuwe cijfers van de kievitentand in 2009 te betrekken bij de huidige ontheffing. Op basis van recen-te cijfers van het Weidevogelmeetnet Fryslân over de stand van weidevogels in Fryslân, stelt de provincie het aantal te rapen eieren vast op 5.939. De provincie ziet geen redenen om het verbod op het eierzoeken in gebieden van It Fryske Gea te betrekken bij het aantal te rapen eieren, waar Faunabescherming om vroeg.

Het gaat hier om 1.700 extra hectares waarvoor de toegang voor eierzoekers is verboden, dat effect is verwaarloosbaar. Binnen de meeste terreinen van It Fryske Gea, de Natura-2000 gebieden, was het eierzoeken al verboden. Gedeputeerde Hans Konst: ‘Samen met de BFVW doen we onze uiterste best om de Friese traditie van het eierzoeken overeind te houden.

We zien het ‘ljipaaisykjen’ als onderdeel van een uniek systeem voor de bescherming van weidevogels in Fryslân.’ De leden van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) mogen het veld in mits zij in het bezit zijn van een aaisikerspas en zij de eieren die zij meenemen melden via een sms-controlesysteem. In de periode van 1 maart tot 1 april mogen de kievitseieren worden ge-raapt tot het maximaal toegestane aantal van 5.939 eieren is bereikt.
Provincie:
Tag(s):