dinsdag, 12. januari 2010 - 19:41

LTO wil spoed achter vaccinatie Q-koorts

Den Haag

Er moet meer en sneller vaccin beschikbaar komen om melkgeiten en -schapen in te enten. Daarbij is voorrang nodig voor de bedrijven, die vorig jaar vanwege een tekort aan entstof hun melkgeiten niet konden vaccineren. Deze oproep doet LTO Nederland in verband met de bestrijding van Q-koorts.

LTO blijft tegenstander van het doden van gezonde dieren en maakt zich tevens sterk voor het toekomstperspectief voor de rond vierhonderd bedrijven met melkgeiten en -schapen. De continuïteit van bedrijven raakt in het gedrang door het fokverbod en aanvoerverbod. Als uit herhaald tankmelkonderzoek blijkt dat bedrijven niet besmet zijn, moeten deze verbodsbepalingen volgens LTO zo snel mogelijk worden opgeheven. Ook voor deze bedrijven loopt de schade op, die ondernemers nergens kunnen verhalen.

Hoewel de direct gedupeerde ondernemers met Q-koorts in hun veestapel een vergoeding krijgen voor de afgevoerde dieren, moeten ze zelf opdraaien voor de overige schade. Deze zogenoemde vervolgschade, die dagelijks oploopt door de deels lege stal en lagere opbrengsten, brengt veehouders in een moeilijk pakket.

Als de beperkingen langer gaan duren, zullen bedrijven failliet gaan, zo voorziet LTO-bestuurder Toon van Hoof. Daarom moet de overheidsaanpak er ook op gericht zijn om de vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. Zo nodig moet er een regeling komen voor knelgevallen om ondernemers met een gezond bedrijf van de dreigende ondergang te redden.
Provincie:
Tag(s):