woensdag, 4. augustus 2010 - 15:52

Lubbers: Partijen hadden eerder aan de bel moeten trekken

In het debat dat Lubbers vandaag met een deel van de Tweede Kamer aanging, zei de informateur dat de partijen PvdA, Groen Links en D'66 al in een eerder stadium tegen de gedoogvariant hadden moeten protesteren.

Volgens Lubbers had hij vrijdag 23 juli 'in alle helderheid' naar buiten gebracht dat hij van zijn opdracht zou afwijken en dat uit de informele gesprekken tussen VVD, CDA en PVV ook een minderheidskabinet zou kunnen ontstaan.

Dit was volgens Lubbers hèt moment geweest om te protesteren en bij de informateur of de Kamervoorzitter aan de bel te trekken. Lubbers gaf dit antwoord als reactie op het verwijt van PvdA-leider Cohen die vond dat tijdens het spel de spelregels waren veranderd, omdat de informateur alleen de opdracht had de mogelijkheden voor een meerderheidskabinet te onderzoeken.

Lubbers maakte duidelijk dat de andere fractievoorzitters hem de ruimte niet hadden gegeven om alternatieve meerderheidscoalities te onderzoeken zolang niet eerst naar een rechts kabinet was gekeken. Lubbers betreurt het dat die mogelijkheid hem niet werd gegund.

Lubbers heeft nog wel overwogen om zijn opdracht aan de majesteit terug te geven. Maar hij vond dat niet zinvol omdat dan toch weer de vraag om een onderzoek naar een rechts kabinet zou komen. Dat is „een repetitie die ik de majesteit niet aan wilde doen.", aldus Lubbers.

Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie vroeg Lubbers of het klopte dat hij zijn oorspronkelijke opdracht om te kijken naar een regulier meerderheidskabinet dat kon bogen op steun in de Tweede èn Eerste Kamer, niet had kunnen uitvoeren. Lubbers beaamde dit.

De PVV gaat in de ogen van de ChristenUnie niet alleen gedoogsteun leveren aan een minderheidskabinet van VVD en CDA maar wordt gewoon een regeringspartner. Slob wees erop dat de PVV samen met VVD en CDA gaat onderhandelen over het regeerakkoord. Volgens de ChristenUnie is de partij van Geert Wilders daarom een regeringspartij, ook al levert deze geen ministers voor het kabinet.

Volgens Lubbers is het belangrijker dat er partijen zijn die serieus met elkaar willen gaan praten. Hij wenste zijn opvolger Opstelten 'veel sterkte'. "Het wordt nu pas echt moeilijk."
Provincie:
Tag(s):