vrijdag, 2. april 2010 - 13:46

Luchtverkeersleiding Nederland matigt lonen

Schiphol

De vakcentrales en het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) hebben na constructief overleg een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van de lonen tot 31 maart 2011. ‘Hierbij is afgesproken dat er geen nieuwe loonstijgingen zullen plaatsvinden’, meldt de LVLN.

Wel zal een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren. Zo neemt het aantal verlofdagen toe met 2 of 3 dagen voor de verschillende groepen medewerkers. Ook blijft LVNL investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerkers, evenals levensfasebewust personeelsbeleid.

Voor de langere termijn wordt een onderzoek gestart naar een grotere efficiëntie door middel van automatisering van ondersteunende operationele functies.

Gedurende de looptijd van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden. LVNL heeft recentelijk een personeelsreductie van 15% in ondersteunende functies doorgevoerd.
Provincie:
Tag(s):