woensdag, 21. juli 2010 - 13:44

Maasplas in Eijsden weer toegankelijk voor zwemmers

Eijsden

Waterschap Roer en Overmaas trekt de waarschuwing in voor de Maasplas WRC Eijsden. Dat betekent dat er weer volop gezwommen kan worden omdat de concentraties blauwalgen nog verder zijn afgenomen.

Tot vandaag gold er een waarschuwing en adviseerde het waterschap om uit voorzorg altijd te douchen na het zwemmen en alert te blijven op eventuele drijflagen van blauwalgen. Het intrekken van de waarschuwing geldt voor het dagstrand Oost-Maarland, Naturistendagstrand Oost-Maarland en camping De Oosterdriessen in de gemeente Eijsden en de locatie Naturistenvereniging De Maasplassen Hoogeweerd Maastricht. Bij alle locaties worden de waarschuwingsborden verwijderd. Bij andere zwemlocaties in het gebied van Waterschap Roer en Overmaas (Zuid- en Midden-Limburg) zijn overigens geen problemen gesignaleerd.

Provincie:
Tag(s):