woensdag, 27. januari 2010 - 9:37

Maatregelen om pensioen betaalbaar te houden

Den Haag

Uit het woensdag gepresenteerde advies van de commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, onder leiding van professor Kees Goudswaard, blijkt dat werknemers niet meer van de zekerheid kunnen uitgaan dat als zij straks met pensioen gaan, zij nog 70% van hun salaris zullen ontvangen. Dat melden verschillende media vandaag.

Om het huidige pensioenstelsel overeind te houden moeten werkgevers en werknemers hun eisen bijstellen en uitgaan van een lagere uitkering en/of hogere uittreedleeftijd. Als sociale partners dat niet willen, moeten ze hogere risico's op tegenvallers in de pensioenopbouw accepteren.

Door de vergrijzing moeten pensioenfondsen meer geld uitgeven aan pensioenen en hierdoor hebben de fondsen minder ruimte om klappen op de financiële markt op te vangen.
Voor de commissie ligt de oplossing in twee maatregelen: versoberde opbouw van pensioenen en een automatische koppeling van pensioenen aan de stijgende levensverwachting, aldus de NRC.

De commissie vindt dat Donner de Pensioenwet moet versoepelen, zodat werkgevers en vakbonden meer onvoorwaardelijke en flexibele pensioenafspraken kunnen maken. Sociale partners kunnen zo de risico's anders spreiden.
Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) had de commissie gevraagd te onderzoeken in hoeverre het pensioenstelsel nog houdbaar is met de vergrijzing en de financiële crisis.
Categorie:
Tag(s):