vrijdag, 15. januari 2010 - 18:44

Maatschappelijke stage vanaf 2011 op VO

Eindhoven

Alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011/2012 instromen in het voortgezet onderwijs (VO) moeten tijdens hun schoolpriode een maatschappelijke stage lopen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met het wetsvoorstel maatschappelijke stage.

Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis maken met en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Ze doen dit door vrijwilligerswerk te verrichten bijvoorbeeld bij een buurtorganisatie in de wijk, bij een sport- of cultuurorganisatie of bij een welzijnsinstelling.

Het aantal verplichte uren varieert en is afhankelijk van aantal leerjaren. In de praktijk betekent dit dat leerlingen in vmbo en praktijkonderwijs minimaal 48 uur stage lopen, in havo en VWO respectievelijk 60 en 72 uur. Het totaal aantal uren mag over verschillende schooljaren worden verdeeld.

De maatschappelijke stage wordt sinds 2007 fasegewijs ingevoerd. Inmiddels is het percentage scholen dat aan maatschappelijke stages doet toegenomen tot bijna 99 procent. De ervaringen van leerlingen zijn positief. Door de wettelijke verplichting van de stage wordt gewaarborgd dat alle jongeren in het voortgezet onderwijs de kans krijgen om een maatschappelijke stage te lopen.
Provincie:
Tag(s):