maandag, 5. juli 2010 - 9:39 Update: 08-07-2014 1:03

Mannen vaker kinderloos

Den Haag

Mannen die in de periode 1945-1964 zijn geboren, hebben vaker geen kinderen dan vrouwen van dezelfde generatie. Ze zijn bovendien drie jaar ouder dan vrouwen wanneer ze hun eerste kind krijgen. Mannen van de jongere generaties worden meestal pas na hun dertigste vader.

Dat blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS.

Meer kinderloosheid

Het aandeel mannen zonder kinderen is met de generaties toegenomen. Een op de zes mannen die kort na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren heeft geen kinderen, tegen één op de vier uit de periode 1960-1964.

Vrouwen zijn minder vaak kinderloos dan mannen. Van de vrouwen die zijn geboren in de periode 1960-1964 heeft een op de vijf geen kinderen. Bovendien is het aandeel kinderloze vrouwen minder sterk gestegen. De hogere kinderloosheid onder mannen komt onder meer doordat mannen vaker geen partner hebben.

Steeds later een kind

Zowel mannen als vrouwen stellen het ouderschap steeds verder uit. In twintig jaar tijd is de gemiddelde leeftijd waarop mannen vader worden gestegen van 27 naar 31 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen moeder worden nam in die periode toe van 24 naar 28 jaar. Het grootste uitstel vond plaats bij de generaties uit de jaren vijftig.

Veel vaders boven de dertig

Ruim een kwart van de mannen uit de generatie 1945-1949 was dertig jaar of ouder bij de geboorte van hun eerste kind. Inmiddels geldt dit voor de meerderheid. Zes op de tien mannen uit de generatie 1960-1964 was dertig jaar of ouder.
Categorie:
Tag(s):