dinsdag, 19. januari 2010 - 12:18

Marine start hulpverlening Haïti

Den Haag

Het marineschip Hr.Ms. Pelikaan arriveerde gisteren te Haïti. Daar ontving het marinedetachement een nieuwe taakstelling. De nadruk komt nu te liggen op het toegankelijk maken van de haven van de hoofdstad, het begeleiden van humanitaire hulpverleners en het evacueren van weeskinderen.

Het ondersteuningsvaartuig van de Koninklijke Marine in het Caraïbisch Gebied arriveerde gisterochtend (lokale tijd) voor de havenmonding van Port-au-Prince. Daar startte de bemanning direct met het uitvoeren van hydrografische metingen, het markeren van een veilige vaarroute en het verwijderen van de grootste obstakels in de havenaanloop met de scheepskraan. Enkele uren later meerde het marineschip – als eerste schip sinds de aardbeving – af in de haven. Hierop startte de bemanning direct met het lossen van de eerste hulpgoederen.

Nieuwe taakstelling

Waar primair de focus zou liggen op algemene ondersteuning van de hulpverleners, ontving het marinedetachement gisteravond een aanvullende taakstelling. Op verzoek van de ‘Office for the Coordination of Humanitarian Affairs’ (OCHA) gaat het marinepersoneel assistentie verlenen bij het verbeteren van de havenfaciliteiten in Port-au-Prince, zodat deze weer toegankelijk wordt voor de scheepvaart. Daarnaast gaan de geëmbarkeerde mariniers het USAR (Urban Search and Rescue) team begeleiden bij de uitvoering van hun bergingstaken, assistentie verlenen bij de evacuatie van 100 Haïtiaanse weeskinderen en de meegenomen hulpgoederen afleveren bij het World Food Program (WFP).

Marinedetachement

De bemanning van Hr.Ms. Pelikaan bestaat uit 15 personen. Daarnaast zijn voor deze inzet ook 45 mariniers van de 32ste infanteriecompagnie van het Korps Mariniers uit Aruba, de bootgroep van het Korps Mariniers, zes militairen van de Arubaanse Militie en twee man van de Koninklijke Marechaussee geëmbarkeerd. De bemanning is verder aangevuld met logistiek, technisch en geneeskundig personeel van het Commandement der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied.
Provincie:
Tag(s):