vrijdag, 9. april 2010 - 16:03

Marknesse krijgt ruimte voor watergerelateerde bedrijven

Marknesse

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder hebben ingestemd met de stedenbouwkundige opzet voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Marknesse. Deze uitbreiding van zo'n 20 hectare groot ligt aan de zuidkant van het huidige bedrijventerrein.

Vanwege de gunstige ligging aan de Zwolse Vaart is ervoor gekozen om een directe verbinding met het water te maken, zodat het bedrijventerrein straks ruimte biedt voor watergerelateerde bedrijven. Nu het college akkoord is gegaan met de stedenbouw-kundige opzet, wordt het bestemmingplan voor het nieuwe bedrijventerrein opgesteld.

In het bestemmingsplan worden twee opties uitgewerkt. Bij de eerste optie staat het centrale deel van het plangebied in directe verbinding met de Zwolse Vaart, waardoor een aantal bedrijven direct aan het open water komt te liggen.

Het centrale deel van het plangebied kan dan niet worden gebruikt voor de waterberging, die in dat geval in de groene singel komt te liggen die het bedrijventerrein omzoomt. Bij de tweede optie staat een deel van het centrale gebied in directe verbinding met de Zwolse Vaart en wordt het overige deel gebruikt voor waterberging en groen.

Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan dat nu wordt opgesteld begin 2011 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):