donderdag, 15. juli 2010 - 21:37

Martin Buber plaquette voor Prinses Irene van Lippe- Biesterfeld

Kerkrade

De Martin Buber Plaquette zal dit jaar aan Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld verleend worden. De uitreiking van de Plaquette zal op 8 oktober plaats vinden in Abdij Rolduc te Kerkrade.

Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld ontvangt de Martin Buber-Plaquette omdat zij zich met hart en ziel inzet voor de natuur als de vanzelfsprekende basis van ons leven. Zonder zijn natuurlijke bronnen, zonder de voortdurende dialoog met de natuur is de mens verloren. Daarbij gaat Prinses Irene voortdurend uit van de waarde en eigenwaarde van leven. Leven is alleen mogelijk in een evenwichtige verbinding van alle krachten in de kosmos. In de dialoog met de natuurlijke krachten in zich zelf en in zijn natuurlijke omgeving kan de mens een constructief deel van het geheel van leven zijn. Ziel, geest en lichaam vinden in deze dialoog rust, bezinning, bezieling, waardering, verantwoordelijkheid, begrip c.q. vinden terug naar de werkelijke bron van leven: de “schechina” van Martin Buber.

De Plaquette wordt sinds 2002 uitgereikt door de Stichting Euriade aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in overeenstemming met het ‘dialogische principe’ van de Joodse filosoof Martin Buber. In zijn filosofische geschriften en in zijn leven is Buber een toonbeeld van het streven naar dialoog en verantwoording.

Eerder ontvingen onder meer Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker, Herman van Veen, Michael Gorbatsjov en zijn dochter Irina Virganskaya deze onderscheiding.
Provincie:
Tag(s):