maandag, 25. januari 2010 - 16:38

McDonald's teruggefloten na ontslag om plakje kaas

Leeuwarden

De kantonrechter van de Rechtbank Leeuwarden heeft maandag McDonald’s in Lemmer teruggefloten nadat zij een medewerkster op staande voet had ontslagen omdat zij aan een collega een plakje kaas op een hamburger had gegeven terwijl er alleen voor een hamburger was betaald.

Hierdoor was er volgens McDonald's geen sprake meer van een hamburger, maar van een cheeseburger. ‘Een cheeseburger is echter duurder en daar is niet voor betaald. Het weggeven van het plakje kaas is in strijd met de huisregels van McDonald's, waarin staat dat het verboden is om producten weg te geven aan familie, vrienden en collega's’, aldus de Amerikaanse hamburgerketen.

De kantonrechter vindt het ontslag echter een te zware maatregel. De kantonrechter wijst er op dat het initiatief voor het weggeven van het plakje kaas niet is uitgegaan van de werkneemster, maar van haar collega. McDonald's heeft volgens de kantonrechter echter geen maatregelen genomen tegen die collega en heeft hiervoor geen goede verklaring kunnen geven.

‘McDonalds heeft de werkneemster ook niet in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op haar handelen’, aldus de kantonrechter. De kantonrechter is daarom van oordeel dat McDonald's kennelijk met twee maten meet, nu deze werkneemster wél, maar de bewuste collega niet op staande voet is ontslagen.

’Slechts om een plakje kaas’
‘Bovendien gaat het hier slechts om een plakje kaas’, zegt de kantonrechter. Hij vindt dat McDonald's met een minder zware maatregel had kunnen volstaan, bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing.

’Duur’ plakje kaas voor McDonald’s
De uitspraak van de kantonrechter heeft tot gevolg dat McDonald's aan de werkneemster alsnog het salaris over vijf maanden, de resterende duur van haar arbeidsovereenkomst, moet betalen.
Provincie:
Tag(s):