dinsdag, 9. februari 2010 - 22:37

Meepraten overs Gelders Milieu

Het concept Gelders Milieuplan is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie samen met partners tot 2012 wil werken aan een schoon, veilig en gezond Gelderland.

De komende periode is er de gelegenheid voor iedere belanghebbende om op dit plan in te spreken. De inspraakperiode is van 26 februari tot en met 9 april.

De provincie werkt aan een goed milieu -samen met allerlei partners- zoals Rijk en gemeenten. Belangrijke onderdelen zijn: schone lucht en zo min mogelijk geluidsoverlast. Eerder richtte de provincie zich het meest op de luchtkwaliteit rond de provinciale wegen. Sinds kort werkt de provincie ook mee aan programma's aan verschillende wegen en bedrijven over heel Gelderland. De provincie werkt ook aan het beperken van geluidsoverlast bij provinciale wegen door aanleg van stil asfalt bijvoorbeeld.

Ook in de vergunningen voor bedrijven legt de provincie eisen op die te maken hebben met geluidsmaatregelen. Inwoners kunnen via de provinciale website al deze gegevens inzien en via het omgevingsloket zowel digitaal als telefonisch informatie opvragen

Sinds kort bemoeit de provincie zich ook met het geluid en het milieu bij vliegvelden zoals Teuge. De bodem van Gelderland wordt schoner dankzij een actief saneringsbeleid. Zo wordt asbest opgeruimd en andere verontreinigingen aangepakt.

In het Gelders Milieuplan 4 komt meer aandacht voor nieuwe vormen van bodemenergie. Het Gelders Milieuplan 4 sluit nu ook nauwer aan op het Gelders Klimaatprogramma. Zo is het een actueel plan geworden. Andere onderwerpen in het Gelders Milieuplan 4 zijn biodiversiteit, duurzaamheid en externe veiligheid.

De kosten voor een schoon, veilig en gezond Gelderland worden begroot op 30 miljoen. Het Gelders Milieuplan is in te zien vanaf 25 februari.
Provincie:
Tag(s):