woensdag, 7. juli 2010 - 10:44

Meer aandacht voor criminaliteitspreventie op de bouwplaats

Den Haag

Bouwondernemers zijn nog te vaak slachtoffer van criminaliteit op de bouwplaats. Het gaat daarbij om inbraak, diefstal en vernieling.

Verzekeraars en brancheorganisaties zullen bouwondernemers daarom wijzen op de maatregelen die zij kunnen treffen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden. Dit staat in het convenant criminaliteit bouwlocaties, dat minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag heeft ondertekend in Den Haag.

In 2009 ondervond de bouwsector nog voor 114 miljoen euro schade als gevolg van criminaliteit op de bouwplaats. Dat blijkt uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven. Hoewel dit schadebedrag lager is dan de 120 miljoen euro uit 2004, voldoet het nog niet aan de doelstelling uit het Actieplan Veilig Ondernemen om de criminaliteit op bouwplaatsen met een kwart (25%) te hebben teruggedrongen in 2010 ten opzichte van 2004.

Het Convenant criminaliteit bouwlocaties is een convenant tussen Bouwend Nederland, de Raad van Korpschefs (i.o.), het Verbond van Beveiligings Organisaties, het Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van Justitie. Door vertegenwoordigers uit onder meer de bouwsector, de politie, de verzekeringsbranche en de beveiligingsbranche is een handreiking opgesteld voor veiligheid op bouwplaatsen.

Bouwend Nederland de handreiking promoten bij haar leden. Dit moet ertoe leiden dat meer leden dan nu het geval is preventieve maatregelen nemen. Het Verbond van Verzekeraars informeert zijn leden over de afspraken in dit convenant en over de handreiking.

De politiekorpsen zullen er onder meer voor zorgen dat er een aanspreekpunt is voor de bouwondernemer. De politie zal ook met prioriteit reageren op geverifieerde meldingen van inbraak of diefstal bij bouwlocaties die volgens de handreiking zijn ingericht. Het verbond van beveiligingsorganisaties zal haar leden informeren over criminaliteit op bouwlocaties.
Provincie:
Tag(s):