maandag, 28. juni 2010 - 10:22

Meer dan 1 miljard kredieten via GO-regeling EMBARGO tot 29 juni 10.30 uur

Den Haag

Sinds de introductie, een jaar geleden, van de zogenoemde GO-regeling (Garantieondernemingsfinanciering) is er door banken en financiële instellingen al voor meer dan 1 miljard euro aan kredieten verstrekt.

De overheid staat voor de helft daarvan borg. Een kleine honderd bedrijven hebben inmiddels de GO regeling benut voor de financiering van hun bedrijfsactiviteiten.

Op 29 juni a.s. zal minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, de GO-beschikking waarmee het miljard wordt overschreden uitreiken aan dhr. Frank Uit den Bogaard van SIM Industries. Dit hightech bedrijf uit Sassenheim ontwikkelt en levert geavanceerde vliegtuigsimulatoren. Het krediet aan SIM Industries wordt verleend door NIBC.

Tevens zal de minister het eerste exemplaar van het boekje Garantie Ondernemingsfinanciering, resultaten na 1 jaar uitreiken aan Paul Dirken, directeur bedrijven van de Rabobank. Hij is tevens lid van de Taskforce Kredietverlening o.l.v. Loek Hermans.
In dit boekje komen 12 ondernemers aan het woord die van de GO-regeling gebruik hebben gemaakt.
Aansluitend op de uitreiking van het boekje zal een aantal van deze ndernemers over hun bedrijf en de praktijkervaring met de GO-regeling vertellen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 juni a.s. om 10.30 uur op het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Aanmelding vooraf is noodzakelijk.
Categorie:
Tag(s):