vrijdag, 29. januari 2010 - 11:14

Meer dan 2100 huisverboden in 2009

Rotterdam

In 2009 zijn 2107 huisverboden opgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder gemeenten. De verschillen in het land zijn groot. In de politieregio Rotterdam-Rijnmond zijn de meeste huisverboden (445) opgelegd. In Gelderland-Zuid de minste (3).

De Wet tijdelijk huisverbod (op 1 januari 2009 in werking getreden) geeft burgemeesters de bevoegdheid om bij acute dreiging van huiselijk geweld de pleger voor 10 dagen uit huis te plaatsen. Bij aanhoudende dreiging kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot in totaal maximaal 28 dagen.

Burgemeesters zijn positief over het huisverbod. Zij ervaren het als een nuttig instrument in de aanpak van huiselijk geweld. Het huisverbod doorbreekt de geweldsspiraal, creëert veiligheid en brengt integrale hulpverlening onder regie van de gemeenten op gang.

De wet tijdelijk huisverbod is een onderdeel van de brede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en het ministerie voor Jeugd en Gezin richten zich samen op het voorkomen, signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het beperken van de schadelijke gevolgen daarvan.
Provincie:
Tag(s):