donderdag, 11. maart 2010 - 10:36

Meer dan alleen cultuur voor inwoners in provincie Utrecht

Utrecht

Mensen beleven plezier aan en halen inspiratie uit cultuur. De provincie Utrecht wil zo veel mogelijk inwoners de kans bieden actief deel te nemen aan cultuur.

De regeling Cultuurparticipatie van de provincie richt zich op actieve deelname op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie, volkscultuur, erfgoed en cross-overs hiertussen.

Gedeputeerde Anneke Raven: ‘In het verleden richtten wij ons voornamelijk op cultuurbereik: proberen zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren om naar een voorstelling te komen kijken of een museum te bezoeken. Maar zelf cultuur maken is natuurlijk helemaal leuk: het geeft energie en inspiratie. Zo kunnen mensen cultuur op een heel andere manier beleven.’

De provincie stimuleert met de regeling Cultuurparticipatie culturele instellingen en organisaties om activiteiten te organiseren ter bevordering van actieve deelname van burgers op het gebied van cultuur. Aanvragen voor de regeling cultuurparticipatie kunnen van 1 maart tot 1 april 2010 bij de provincie worden ingediend.
Provincie:
Tag(s):