dinsdag, 18. mei 2010 - 9:01

Meer illegale arbeid geconstateerd door arbeidsinspectie

Den Haag

Na een daling in 2007 en 2008 heeft de arbeidsinspectie bij controles vorig jaar juist 25 procent meer illegale werknemers aangetroffen: ruim 2.500. Een derde van de aangetroffen illegale werknemers komt uit Bulgarije of Roemenië. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2009 van de arbeidsinspectie.

Opvallend was dat werkgevers vaak buitenlandse stagiairs en studenten zonder vergunning laten werken. Vorig jaar deelde de Arbeidsinspectie voor ruim € 26,5 miljoen aan boetes uit voor illegale arbeid en bijna € 950.000 voor onderbetaling.

Ook stuitten de inspecteurs in 540 gevallen op werknemers die minder betaald kregen dan het minimumloon. Het aantal boetes aan bedrijven voor onderbetaling steeg van 53 naar ruim 80. Relatief is het probleem klein: bij minder van 1 procent van de controles is sprake van onderbetaling.

In de bouw is de illegale arbeid sterk toegenomen en in de horeca en de detailhandel licht gestegen. Positieve uitzondering is de schoonmaaksector: het percentage overtredingen daalde hier van 37 naar 22 procent.
Provincie:
Tag(s):