vrijdag, 22. januari 2010 - 11:42

Meer mensen aan het werk door uitvoering Bestuursakkoord Participatie

Gemeenten hebben door een akkoord in 2007 met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2008 een aanzienlijke prestatie geleverd in het beperken van het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt.

Er zaten tot eind 2008 9.000 minder mensen in de bijstand dan op basis van conjuncturele ontwikkelingen verwacht mocht worden. In het akkoord is afgesproken dat gemeenten zich inspannen om tot eind 2011 30.000 minder bijstanduitkeringen te zullen verstrekken om hen aan het werk te helpen.

Verder zijn zo’n 3.600 mensen vanuit een bijstandsuitkering in 2007 en 2008 een eigen bedrijf begonnen. Dit blijkt uit de eerste evaluatie van het Bestuursakkoord Participatie tussen Rijk en gemeenten die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staatssecretaris Klijnsma: 'Ik ben blij met de resultaten van het Bestuursakkoord Participatie, het werkt gewoon. Het heeft in 2007 en 2008 tot behoorlijke prestaties geleid van de gemeenten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Die moeten we met elkaar zien vast te houden, ook al zal dat met de crisis op ieders netvlies uiteraard niet gemakkelijk zijn.'
Categorie:
Tag(s):