woensdag, 12. mei 2010 - 9:34 Update: 08-07-2014 0:28

Meer ouderen aan het werk

De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van 50-plussers sterk toegenomen. Onder 65-plussers is deze sinds 2001 zelfs meer dan verdubbeld. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Vooral zelfstandigen blijven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werken. Langer doorwerken gebeurt echter wel vaak in deeltijd.

Arbeidsparticipatie 65-plussers meer dan verdubbeld
De netto-arbeidsparticipatie van ouderen is de laatste jaren flink gestegen. In 2009 werkte 57 procent van de 50- tot 65-jarigen. Dat was in 2001 nog iets minder dan de helft.

Van de 65-plussers werkt maar een klein gedeelte. In deze groep is de arbeidsparticipatie wel in acht jaar tijd meer dan verdubbeld, tot ruim 3 procent in 2009. Dit zijn 76 duizend personen.

Flinke stijging arbeidsparticipatie oudere vrouwen
De stijging van de arbeidsdeelname onder vrouwen van 50-plus was groter dan die onder oudere mannen. Het zijn echter nog steeds vooral mannen die op latere leeftijd nog werken.

Werkende 65-plussers zijn vaak zelfstandigen
Van de 65-plussers die langer doorwerken was in 2009 ruim de helft als zelfstandige werkzaam. Dat komt onder andere doordat zelfstandigen minder pensioen hebben opgebouwd dan werknemers in loondienst. Onder 50- tot 60-jarigen was slechts één op de zes werkenden een zelfstandige en bij de 60- tot 65-jarigen een kwart.

Langer doorwerken, maar wel minder uren
De 65-plussers die blijven werken hebben vaak een korte werkweek. Slechts 28 procent van de werkende 65-plussers had in 2009 een voltijdbaan. Bij de 50- tot 65-jarigen was dit meer dan de helft. Vooral kleine deeltijdbanen tot maximaal twintig uur per week zijn in trek bij de 65-plussers.
Categorie:
Tag(s):