donderdag, 24. juni 2010 - 15:17

Meer ruimte voor vrijwilligerswerk in justitiële inrichtingen

Den Haag

Gevangenissen en andere justitiële inrichtingen gaan in het dagprogramma meer ruimte maken voor vrijwilligers die regelmatig gedetineerden bezoeken. Ook de nazorg aan gedetineerden wordt verstevigd.

Vrijwilligersorganisaties die ex-gedetineerden begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving blijven in aanmerking komen voor financiering door Justitie. Verder wordt de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in de justitiële inrichtingen versterkt. Zo moeten vrijwilligers vanaf volgend jaar beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

Dat staat in de Beleidsvisie Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing die minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag heeft gepresenteerd. In totaal zijn zo’n 3600 vrijwilligers actief in en buiten de justitiële inrichtingen. Zij bezoeken gedetineerden en ondersteunen hen bij het regelen van praktische zaken. Ook verzorgen vrijwilligers cursussen aan ingeslotenen en begeleiden ze gedetineerden bij hun terugkeer in de samenleving. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage binnen de sanctietoepassing. Voor gedetineerden vormen ze als het ware een brug met de maatschappij.
Provincie:
Tag(s):