maandag, 1. februari 2010 - 15:56

Meer subsidie voor duurzame stallen

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 3,5 miljoen euro extra beschikbaar voor duurzame stallen. ‘Zij doet dit omdat er veel belangstelling is voor de subsidieregeling’, meldt LNV maandagmiddag.

De investeringsregeling integraal duurzame stallen was van half augustus tot half september 2009 geopend. Verburg had hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. Er werden echter veel meer aanvragen ingediend dan er budget beschikbaar is.

Door meer geld beschikbaar te stellen, kan de minister meer kwalitatief goede aanvragen honoreren. De regeling wordt dus niet opnieuw opengesteld, maar Verburg gebruikt de 3,5 miljoen euro voor aanvragen die al zijn ingediend.

Het kabinet wil dat in 2011 5% van de stallen integraal duurzaam is met uitzicht op grootschalige toepassing daarna. Met deze regeling wil de minister ondernemers stimuleren om bij nieuwbouw en verbouw van stallen verder te gaan dan de huidige wettelijke normen en gangbare stalsystemen. De nadruk ligt hierbij op dierenwelzijn maar er wordt ook gekeken naar milieu, diergezondheid, energie, arbeidsomstandigheden en economie.

Ook in 2010 zal de investeringsregeling duurzame stallen twee keer opengaan. Op 1 februari gaat de regeling open onder artikel 68 van het Europees Landbouwbeleid. Hiervoor heeft de minister 11 miljoen euro beschikbaar. Uit de druk bezochte voorlichtingsdagen bleek dat er weer veel belangstelling is voor de regeling. Ook in de zomer van 2010 staat een openstelling gepland.

Minister Verburg is verheugd dat het animo zo groot is. “Ik hoop dat ondernemers bij volgende openstellingen ook weer hun kans grijpen en met een financieel steuntje in de rug van LNV investeren in duurzame stallen”, aldus Verburg.
Provincie:
Tag(s):