vrijdag, 15. januari 2010 - 17:05

Meer woonplezier in Meerstad

Groningen

(Advertorial) Meerstad, het ambitieuze nieuwbouwproject in Oost-Groningen ter grootte van een oppervlakte vergelijkbaar met 5000 voetbalvelden, maakt Ton van Erp, Financieel Directeur Fortis Groenbank, razend enthousiast. Het is het grootste project van Fortis Groenbank van dit moment.

Aan de oostkant van Groningen wordt leefruimte gecreëerd voor zowel mens, dier en natuur. Alle aspecten van wonen, werken en natuur komen hier samen. Bekijk hier het filmpje of ga naar www.echteverhalen.nl

Megawoonplan
Aan de oostkant van de stad Groningen, tussen het Eemskanaal en het dorpenlint van de gemeente Slochteren, is het megawoonplan Meerstad Groningen in uitvoering. Een ambitieus project waarin 4000 hectare landbouwgrond wordt ingericht als woonlandschap. Dienst Landelijk Gebied (DLG) is een van de partijen die via een publiek-private samenwerking meewerkt aan de realisatie van dit plan.

10.000 woningen
In Meerstad Groningen komen ongeveer 10.000 woningen rondom een nieuw aan te leggen meer van ongeveer 600 hectare. Het meer is bedoeld voor recreatie, waterberging en waterbuffering.

Natuurterreinen
Daarnaast komen er natuurterreinen die de Meerstad verbinden met midden-Groningen en het Hunzedal. Uiteindelijk ontstaat zo een aantrekkelijk een ruim opgezet gebied, waarin bossen, waterpartijen, natuur, landbouw en woningen elkaar afwisselen.
Provincie:
Tag(s):