maandag, 19. juli 2010 - 14:48

Meldpunt seksueel misbruik katholieke instellingen geopend

Den Haag

De commissie Samson die seksueel misbruik onderzoekt van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst, heeft een meldpunt geopend. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

Via telefoonnummer 070 - 376 5872 kunnen slachtoffers of andere betrokkenen vanaf maandag 19 juli hun verhaal doen bij de commissie. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Minister Hirsch Ballin (Justitie) hebben vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven hoe de commissie Samson is samengesteld en welke vragen er onderzocht worden.

Voorzitter van de commissie - oud-procureur generaal mevrouw Samson-Geerlings – is in april gestart met haar werkzaamheden. In overleg met haar is een commissie samengesteld waarin alle benodigde specialismen zijn vertegenwoordigd.

De overige commissieleden zijn mevrouw dr. P.C.M. Bakker (historische kennis van de instellingen), mevrouw prof.dr.mr.C.C.J.H. Bijleveld (methoden en technieken en criminaliteit), mevrouw dr. S. Dijkstra (gevolgen van seksueel misbruik en geweld) en de heer prof.dr.mr.G.D. Minderman (governance van de publieke sector)

Rouvoet en Hirsch Ballin besloten eind maart tot het instellen van de onderzoekscommissie naar aanleiding van meldingen van seksueel misbruik van kinderen die in de jaren vijftig en zestig door de kinderbescherming in katholieke instellingen waren geplaatst.

Onderzoeksvragen
De commissie onderzoekt in de eerste plaats signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die onder overheidsverantwoordelijkheid gedwongen zijn geplaatst in rijksjeugdinrichtingen, particuliere jeugdinrichtingen en internaten, kindertehuizen en pleeggezinnen.

Daarnaast wordt onderzocht of deze signalen van misbruik bij de overheid bekend waren en zo ja, hoe de overheid hierop gereageerd heeft. Ook kijkt de commissie naar de huidige mechanismen voor signalering van seksueel misbruik.

De commissie Samson houdt tijdens het onderzoek contact met de commissie Deetman die misbruik binnen de rooms-katholieke kerk onderzoekt. Beide commissies kijken naar dezelfde periode, vanaf 1945 tot heden.

Meldpunt
Naast het telefoonnummer (070 - 376 5872) wordt het meldpunt in september uitgebreid met de website www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl. Meldingen van misbruik die mogelijk aanleiding zijn voor vervolging en strafrechtelijk niet verjaard zijn, worden na overleg met de betrokkene doorgegeven aan het Openbaar Ministerie.
Provincie:
Tag(s):