woensdag, 17. februari 2010 - 21:51

Meppel kan niet uit de voeten met omgevingsvisie

Meppel

De gemeente Meppel kan niet uit de voeten met het Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe (OOD) van de provincie. Het OOD gaat uit van het behoud van de bekende kernwaarden van de provincie Drenthe. De regionale economie van Zuidwest-Drenthe wordt, zo vinden burgemeester en wethouders, onterecht niet als kernkwaliteit gezien. Het aspect economie wordt door de provincie ook niet als belangrijke thematische pijler voor het omgevingsbeleid gebruikt.

In andere plannen van de provincie wordt Meppel genoemd als Blueport; de diepst landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Ook noemt de provincie Meppel het eerste logistieke knooppunt –vanuit het westen gezien- aan de Zuidas die de provincie via gebiedspromotie juist onder de aandacht wil brengen. Wethouder Ton Dohle: “Het is dan ook onbegrijpelijk dat de provincie Drenthe de economie niet als pijler gebruikt voor haar omgevingsbeleid. Zonder een goede economie kun je ook de andere kernwaarden, zoals ruimte, rust, fietsen en wandelen niet behouden en versterken. Daarnaast heeft economie alles te maken met wonen en werken. Ook daar is ruimte voor nodig. Om Meppel in het OOD alleen maar af te doen als mooie historische woonstad gaat voorbij aan de andere sterke kernwaarden van Meppel.”

Het OOD geeft blijk van gebrek aan visie en het lijkt of Drenthe alleen maar bestaat uit de economische zones Assen-Groningen en Coevorden-Emmen. De regio Zuidwest-Drenthe en daarbij in het bijzonder de steden Hoogeveen en Meppel komen er in het OOD bekaaid van af. Wethouder Ton Dohle: “Als ik het OOD lees dan krijg ik de neiging om een aantal ambtenaren van de provincie naar Meppel uit te nodigen. Ik zal ze graag met de promotiebus van Meppel de regio laten zien. Ik zal ze dan vertellen dat er in de afgelopen periode- ondanks de economische recessie- gewoon vele hectaren bedrijventerrein zijn verkocht. Een simpele rekensom leert dat al op korte termijn een gebrek aan bedrijventerrein ontstaat in Meppel en daarnaast revitalisering niet kan plaatsvinden zonder mogelijkheden tot verplaatsing. Meppel is nu al een overloopgebied van Zwolle qua wonen en bedrijvigheid. Wat is dat toch in het provinciehuis?”

Het OOD constateert dat de komende jaren vanuit de provincie in Zuidwest-Drenthe de minste investeringen plaatsvinden op het gebied van infrastructuur! Meppel wordt in het OOD hiermee volstrekt onderbelicht en kansen in de regio Meppel worden door de provincie onvoldoende gezien en benut. Dit ondanks het feit dat Meppel een haven heeft en ligt aan een belangrijk logistiek knooppunt naar het noorden van Nederland en Duitsland en de toegangspoort is van de provincie Drenthe. Ook heeft Meppel een nieuwe woonwijk in ontwikkeling met ongeveer 3000 woningen.

De vijf gemeenten in Zuidwest-Drenthe hebben imiddels een gezamenlijk afgestemde reactie geformuleerd ten aanzien van het landelijke gebied om het beeld over Zuidwest-Drenthe in het OOD bij te stellen. Ze hebben tevens de intentie uitgesproken een gezamenlijke agenda voor het landelijk gebied te maken.
Provincie:
Tag(s):