vrijdag, 9. april 2010 - 16:14

Meppel sloopt vrieshallen na branden

Meppel

Afgelopen woensdagavond 7 april heeft er een brand gewoed in de leegstaande vrieshallen aan de Ezingerweg in Ezinge. Woensdagavond rond 23.30 uur werd het sein brandmeester gegeven. Vrijdagochtend 9 april is gebleken dat het isolatiemateriaal van de vrieshal opnieuw vlam gevat heeft. Voor de gemeente is dit een reden om de vrieshallen versneld te slopen.

De gemeente had al een sloopvergunning voor het pand. Naar aanleiding van de weer opgelaaide brand vrijdagochtend (9 april) en de brand van afgelopen woensdag (7 april), heeft de gemeente besloten het pand per direct te slopen. Sloop is nodig om de brandhaarden effectief te kunnen bestrijden. Het is namelijk niet mogelijk om de brand van binnenuit te blussen, omdat de stalen hoofddraagconstructie van het pand zodanig is aangetast dat de draagkracht niet meer gegarandeerd kan worden. Daarnaast leveren de terugkerende branden in de lege vrieshallen gevaar op voor de veiligheid.

De sloop van het pand gebeurt in twee fasen. Vrijdag 9 april zullen delen van het pand gesloopt worden om de brand te kunnen bestrijden. Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden vrijdag (eventueel zaterdag) worden afgerond. Aansluitend zal verder worden gegaan met de sloop van het gehele pand. Op dit moment is niet duidelijk hoe lang dit proces in beslag zal nemen. Rekening wordt gehouden met enkele maanden. Dit omdat het een gebouw is met een bijzondere wandconstructie ten behoeve van voormalige koel- en vriesactiviteiten.

Bij de branden is niemand gewond geraakt. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand.

In de omgeving van de brandhaard kunnen roetdeeltjes zijn neergedaald. Deze zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen met water worden weggespoeld.

Bewoners van de wijk Ezinge ontvangen een brief over het verloop van de werkzaamheden
Provincie:
Tag(s):