dinsdag, 18. mei 2010 - 14:17

Militair en civiel luchtverkeer in 2020 samen

Den Haag

De militaire luchtverkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) breiden hun samenwerking uit.

Het is de bedoeling dat zij in 2020 zijn ondergebracht in een organisatie.

In Nederland is, net als in de meeste Europese landen, het luchtruim gescheiden in een civiel en militair deel. De LVNL begeleidt, vanaf Schiphol-Oost, de burgerluchtvaart in het gecontroleerde civiele deel. Voor het grotere militaire deel is de luchtverkeersleiding op het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen verantwoordelijk.


Samenwerking

De vergaande samenwerking van de militaire en civiele luchtverkeersleiding moet een einde maken aan de scheiding. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een groot gezamenlijk luchtruim van de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Vliegroutes

De huidige samenwerking is vooral operationeel en bestaat uit voortdurende afstemming tussen de luchtverkeersleiders van beide diensten. Zo kan civiel luchtverkeer op sommige momenten gebruik maken van het militair luchtruim, wat tot kortere routes leidt. Onlangs kwam al een beperkte herindeling van een luchtruim tot stand. Een deel van het militaire luchtruim werd aan het civiele toegevoegd, wat de verkeerstromen vanaf Schiphol naar het oosten en andersom efficiënter maakt.
Provincie:
Tag(s):