vrijdag, 4. juni 2010 - 14:01

Miljoenen besparing voor sleepboten

Rotterdam

De ministerraad heeft er vrijdag op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat mee ingestemd om kapiteins van zware sleepboten een nieuwe opleiding aan te bieden. Deze nieuwe opleiding betekent voor de sector een kostenbesparing van 7,3 miljoen euro.

De wereldwijde zeevaart werkt steeds vaker met zwaardere en grotere schepen. De sleepboten die deze zeeschepen begeleiden van de kust tot in de haven hebben daarom steeds grotere vermogens.

Als deze sleepboten een vermogen van meer van 3.000 kW hebben, dan waren kapiteins tot nu toe verplicht een opleiding te volgen en ervaring op te doen op de grote zeevaart. Dit terwijl de sleepboten slechts op beperkte afstanden vanuit de kust en op vaste routes varen. Dit betekende een tijdrovende en dure opleidingslast voor de kapiteins van sleepboten.

De Nederlandse havens zijn de motor van de economie. Om wereldwijd concurrerend te blijven, moeten de lasten zo laag mogelijk zijn. Daarom is met de havensleepsector en de onderwijsbranche een nieuwe opleiding samengesteld die het mogelijk maakt voor kapiteins op sleepboten met onbeperkt vermogen hun werk veilig uit te voeren. Als resultaat van deze opleiding ontvangen kapiteins een nieuw vaarbewijs dat toestaat met onbeperkt vermogen nabij de kust te varen.

Doordat kapiteins van sleepboten met onbeperkt vermogen niet meer de opleiding voor de wereldwijde zeevaart hoeven te volgen, wordt per boot 73.000 euro bespaard. Dit levert een totale besparing op van 7,3 mln euro. Daarnaast is er een forse besparing in zowel tijd als loonkosten doordat geen extra diensttijd behoeft te worden opgedaan op de wereldwijde zeevaart.
Provincie:
Tag(s):