maandag, 28. juni 2010 - 20:58

Minder stoppen voor verkeerslichten

Tilburg

Op het traject Baroniebaan-Bredaseweg van de kruising met de Stroomlaan tot en met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg zijn de verkeerslichten aan elkaar gekoppeld. De verkeersregelinstallaties van drie van de zes kruisingen op dit traject reageren op het verkeersaanbod.

Vanaf een bepaalde verkeersdrukte wordt een groene golf in werking gesteld, zodat het verkeer beter kan doorstromen. Het gaat om de kruisingen Baroniebaan - Gilzerbaan, Baroniebaan - Bredaseweg en Bredaseweg - Warandelaan. De komende weken evalueert de gemeente deze groene golf en stelt de werking zonodig bij.

Op Ringbaan-West, -Oost en -Zuid bestaan al groene golven. De werking kan echter verbeterd worden door de verkeerslichten nog meer op het verkeersaanbod te laten reageren. De doorstroming neemt dan toe.
Provincie:
Tag(s):