donderdag, 4. februari 2010 - 19:46

Minister Eurlings sluit overweg Markiezaatsweg af

Bergen op Zoom

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat sluit op woensdag 10 februari symbolisch de overweg Markiezaatsweg in Bergen op Zoom af. Hij doet dat tijdens een werkbezoek dat hij aflegt aan het spoorproject Augustapolder. ProRail heeft hier in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom twee onderdoorgangen, een gecombineerde duiker en faunapassage en aan beide zijden van het spoor 900 m geluidsscherm aangelegd.

Dankzij de onderdoorgangen hebben de bewoners van de nieuwe woonwijk Markiezaten te voet, te fiets of met de auto een goede verbinding met de bestaande stad. Bovendien worden de omliggende wijken op een goede manier met elkaar verbonden. De werkzaamheden zijn medegefinancierd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van het programma Spoorse Doorsnijdingen. Met dit programma stelt het Rijk geld beschikbaar aan projecten die de barrièrewerking van het spoor in stedelijk gebied verminderen of opheffen.
Provincie:
Tag(s):