donderdag, 17. juni 2010 - 14:35

Minister wil aanscherping EPC-eis Noord Nederland intrekken

Groningen

Minister van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Intergratie heeft het voornemen aan de ministerraad voor te stellen de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de aanscherping van de EPC-eis voor Noord-Nederland is geregeld te wijzigen.

Dit heeft tot gevolg dat voor Noord-Nederland geen verscherpte EPC van 0,5 gaat gelden. De reden hiervoor is dat het ministerie van VROM het draagvlak onder de woningbouwcorporaties en bouwpartijen in Noord-Nederland onvoldoende acht. Dit heeft het ministerie van VROM aan de noordelijke provincies laten weten.

De landelijke norm voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), de norm die aangeeft hoe energiezuinig een huis is, is landelijk verplicht gesteld op 0,8. Deze norm wordt naar verwachting landelijk per 1 januari 2011 aangescherpt van 0,8 tot 0,6. Noord-Nederland wilde daar een schepje bovenop doen door eerder over te stappen op een EPC van 0,5.
Provincie:
Tag(s):