donderdag, 15. juli 2010 - 13:28

Ministers willen digitaal aangifte van geboorte, huwelijk en overlijden

Den Haag

Elektronisch aangifte doen bij de burgerlijke stand van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden wordt straks mogelijk. Daarvoor zullen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar worden afgestemd. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Digitale aangifte is volgens de beide ministers een nieuwe stap. Zo kunnen mensen die willen trouwen dat straks via de computer melden. Hetzelfde geldt voor de uitvaartondernemer bij overlijden. Als de ambtenaar dan nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, neemt hij contact op met degene die aangifte heeft gedaan.

Uiteraard wordt pas, eventueel gefaseerd, tot een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand overgegaan als dit op betrouwbare en technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Daartoe zijn inmiddels enkele pilots gestart. Invoering van de e-dienstverlening komt niet in plaats van, maar naast de mogelijkheid om gewoon naar het loket van de gemeente te gaan.
Provincie:
Tag(s):