woensdag, 14. april 2010 - 19:58 Update: 08-07-2014 1:04

MKB-Nederland maakt traag betalende gemeenten openbaar

Amsterdam

MKB-Nederland gaat het betaalgedrag van Nederlandse gemeenten openbaar maken. Met deze vorm van naming and shaming wil de ondernemersorganisatie goed presterende gemeenten een pluim geven en traag betalende overheden aansporen hun gedrag snel te verbeteren. Ook weten ondernemers zo precies waar zij aan toe zijn als zij voor een bepaalde gemeente werk uitvoeren.

Uit nieuw onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers na 30 dagen nog geen cent van hun rekening betaald heeft gezien.

MKB-Nederland maakt al langere tijd een punt van het slechte betaalgedrag van de overheid. Ondernemers hebben daar veel problemen mee. Juist in economisch moeilijke tijden is het voor kleine en middelgrote bedrijven van cruciaal belang dat zij op tijd — dat wil zeggen, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum— hun rekeningen voldaan zien. Het kabinet heeft het afgelopen crisisjaar diverse maatregelen genomen om de cashpositie van bedrijven te verbeteren. Dan is het raar dat diezelfde bedrijven zo lang op hun geld moeten wachten van de gemeente. Bovendien zijn lokale overheden voor veel mkb-bedrijven een machtige en onmisbare klant. Dat maakt dat zij niet snel bereid zijn hun ongenoegen over late betalingen kenbaar te maken.

Meer info kijk op Sneller betalen
Categorie:
Tag(s):