dinsdag, 2. maart 2010 - 16:45

Mogelijk ecoduct over A2 bij Maastricht

Meerssen

Over de A2 ter hoogte van Meerssen/Bunde komt het ecoduct Kruisberg. Versterking van de natuur in de Landgoederenzone is één van de doelstellingen van A2 Maastricht, daarom heeft Rijkswaterstaat gevraagd om het ecoduct Kruisberg toe te voegen aan het project. Op 11 maart a.s. neemt de Stuurgroep A2 Maastricht, waarin Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samenwerken, hierover een definitief besluit.

Het ecoduct Kruisberg moet een doorgang over de autosnelweg bieden aan
ondermeer de vuursalamander, alpenwatersalamander, hazelworm, hagedis,
egel, bunzing, steenmarters en das.

Het ecoduct bestaat uit twee onderdelen: richting Maastricht, Kruisberg en
richting Eindhoven, Kalverbosch. Bij een positief besluit van de Stuurgroep A2 Maastricht zullen de werkzaamheden dit jaar starten en naar verwachting in de tweede helft van 2011 afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):