donderdag, 25. februari 2010 - 16:40

Mogelijkheden voor anonieme aangifte uitgebreid

Den Haag

De mogelijkheid om anoniem aangifte te doen wordt uitgebreid. In de nieuwe situatie kunnen slachtoffers van onder meer geweldsdelicten anoniem aangifte doen als zij gegronde redenen hebben om te vrezen voor represailles. Dat schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor het bestrijden van agressie en geweld is een hoge aangiftebereidheid van groot belang. Slachtoffers die vrezen voor represailles zijn vaak slechts bereid aangifte te doen als hun identiteit niet bekend wordt bij de verdachte. Om die reden wil de bewindsman de mogelijkheden voor het afschermen van de identiteit en adresgegevens in het strafproces uitbreiden.

De bewindsman zal de politie en het openbaar ministerie verzoeken deze maatregelen op korte termijn te verwerken in de werkprocessen en in voorkomende gevallen het slachtoffer actief te informeren over de mogelijkheden van (beperkte) anonieme aangifte.
Provincie:
Tag(s):