vrijdag, 24. september 2010 - 19:34

N381 moet mooi in landschap worden gelegd

Met ruimte voor natuur en bos rondom de N381 bij onder andere Wijnjewoude en langs de Tsjonger wil de provincie de N381 goed gaan inpassen in het landschap. De provincie heeft hiervoor een voorontwerp inpassingsplan vastgesteld. “ Met dit plan kiezen we ervoor om de weg netjes in het landschap te leggen. We gaan daar zover in dat we nu al in dit plan vastleggen waar bos, groen en andere natuur komt en dat zie je niet vaak”; aldus gedeputeerde Piet Adema.

Het voorontwerp inpassingsplan wordt vanaf 5 oktober ter inzage gelegd. “We zijn niet verplicht het plan ter inzage te leggen. Wij willen oparbeidzjen mei de Fryske Mienskip en daarom gaan we over dit plan het gesprek met de omgeving weer aan.”
Het inpassingsplan verschijnt relatief snel na het nemen van het Realisatiebesluit door Provinciale Staten. “ We willen nu doorpakken. De bewoners hebben sinds 2000 al te maken met plannen voor de N381. We willen die nu snel en zorgvuldig gaan uitvoeren.”

Of de N381 tussen Drachten en Donkerbroek ingetogen dubbelbaans wordt, is nog de vraag.
Provinciale Staten willen dat deel alleen verdubbelen als de betrokken gemeenten hier aan mee betalen. “ Daarover zijn we in gesprek met de gemeenten. Voor extra geld is het nu een lastige tijd, dus dat is niet in een keer geregeld”; zo zegt Piet Adema.
Provincie:
Tag(s):