maandag, 28. juni 2010 - 13:56

Nationaal Hitteplan in werking

Bilthoven

Het Nationale Hitteplan is maandag vanwege de grote kans op aanhoudend warm weer door het RIVM in werking gesteld. Het RIVM waarschuwt de lokale GGD's en het Rode Kruis voor de hitte.

Door de waarschuwing aan de hulpdiensten en zorginstellingen kunnen zij alerter reageren op de weersomstandigheden en de speciale aandacht voor personen die hieruit voortvloeit sneller opstarten.

Uitdroging
Om uitdroging te voorkomen moeten ouderen en mensen met een zwakke gezondheid minimaal 2 liter vocht per dag drinken. Ook raadt het Nationale Hitteplan aan om verkoeling te zoeken door de schaduw op te zoeken.

Nationaal Hitteplan sinds 2007 actief
Het is inmiddels geen punt van discussie meer dat het klimaat langzaam maar zeker aan het veranderen is. Hittegolven zijn daardoor in de toekomst eerder regel dan uitzondering: dit is reden om actie te ondernemen. Daarom hebben GGD-Nederland, RIVM, GHOR Nederland, ActiZ, het Nederlandse Rode Kruis, het KNMI onder regie van het ministerie van VWS in 2007 het Nationaal Hitteplan opgesteld.

Schaduwzijde van hitte
Veel mensen ervaren een hittegolf als een periode van terrasjes en strandbezoek; voor anderen kan aanhoudende hitte juist een bedreiging zijn voor de gezondheid. Zo stierven er tijdens de hittegolf in 2003 alleen al in Nederland 1.000 - 1.500 personen extra; in heel Europa overleden naar schatting 22.000 - 35.000 mensen door de hitte. Daarnaast is er bij aanhoudende hitte een veel grotere groep mensen die ongemak ondervindt en wier kwaliteit van leven wordt aangetast.

Wie hebben vooral last van hitte?
Vooral ouderen (65+) kunnen last hebben van hoge temperaturen. Daarom is het tijdens perioden van aanhoudende hitte belangrijk extra te letten op ouderen die nog alleen wonen en die niet meer zo mobiel zijn. Dat geldt des te meer wanneer familieleden en verzorgenden op vakantie zijn. Ook bepaalde ziektes zorgen voor een toegenomen vatbaarheid voor hitte. Ook sporters, deelnemers aan (buiten)evenementen of anderen die zich veel inspannen, kunnen overlast ondervinden van hoge temperaturen.

Waarom hebben mensen last van hitte?
Bij hoge temperaturen vindt de koeling van het lichaam voornamelijk plaats door verdamping van transpiratievocht. Daarom is het belangrijk om veel te drinken, zodat de transpiratie op gang blijft.

Bij het ouder worden neemt het vermogen om te transpireren af. Bovendien is het dorstgevoel vaak wat minder sterk. Hierdoor hebben ouderen, zelfs als ze verder niets mankeren, gauw last van de warmte.

Sommige ziektes, zoals hartaandoeningen en longziektes, en bepaalde medicijnen verhogen bovendien de vatbaarheid voor hitte. Voor ouderen en zieken is het dus extra belangrijk om in de schaduw te blijven of om plaatsen op te zoeken waar een briesje staat.

Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als de temperatuur vier dagen boven de 27 graden uitkomt.
Provincie:
Tag(s):