donderdag, 27. mei 2010 - 2:16

Natuurvergunning verleend voor het baggeren van het Sloegebied

De Provincie Zeeland heeft een natuurvergunning verleend aan Zeeland Seaports voor het baggeren en het verspreiden van slib (baggerspecie) ten westen van Borssele, in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe.

Het baggeren gebeurt vlakbij en het verspreiden van de specie vindt plaats in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. De baggerspecie wordt niet in een periode rond de broedtijd van de kolonies sterns verspreid op de Hooge Platen en bij Nummer Eén. Hierdoor heeft de verstoring een beperkt effect op deze kwetsbare vogels.

Het baggeren en verspreiden is nodig om de verdere ontwikkeling en/of herinrichting van het Sloegebied mogelijk te maken. De baggerspecie zal voor het grootste gedeelte uit slib bestaan. Een zandig deel van de specie zal mogelijk op het terrein van Zeeland Seaports in depot worden gebracht. Het verspreiden zal plaatsvinden in een daartoe aangewezen stortvak in het westelijke deel van de Westerschelde, ongeveer ten westen van Borssele.
De baggerwerkzaamheden zullen jaarlijks in een aantal aaneengesloten weken plaatsvinden. De vergunning is geldig tot en met 2019 en omvat in totaal maximaal een hoeveelheid van 6,5 miljoen kuub baggerspecie.

Voor het baggeren en verspreiden is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning verleend. De vergunning ligt zes weken ter inzage op het kantoor van de Provincie Zeeland aan Het Groenewoud 1 in Middelburg. In deze periode is het voor belanghebbenden mogelijk bezwaar in te dienen.
Provincie:
Tag(s):